Aktuellt

Aktuellt

Efterlängtad proposition överlämnad till riksdagen

Efter två statliga utredningar har regeringen nu överlämnat en efterlängtad proposition till riksdagen. Läs vidare för länk till propositionen.……

Läs mer

Välkommen lagrådsremiss nu offentliggjord

Vi är många som i flera år sett fram emot ett tydliggjort regelverk som omgärdar arbetet med organdonation. Efter två statliga utredningar har…

Läs mer

Framgångsrikt arbete med DCD fortsätter nu regionalt

Den 10 mars avslutade det nationella DCD-projektet sitt nästan fem år långa arbete med att införa donation efter cirkulationsstillestånd i……

Läs mer

En donationsfrekvens som överträffar allas förväntningar

Fram till den 30 september i år hade hela 43 donatorer donerat organ i vår region. Av dessa var 5 DCD. Det är fler än någonsin under samma…

Läs mer

Välkommen satsning på ögonvävnadsdonation

Fram tills i år har ögonvävnad endast tillvaratagits på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Trots det goda arbete som bedrivits täcks inte behovet…

Läs mer

STEP – Njurbyten i ”kedja” vid donation i livet

Patienter i behov av njurtransplantation kan få en njure från en avliden eller en levande donator. Men även om en patient har tillgång till en…

Läs mer

NRP – Möjliggör levertransplantation vid DCD

Efter att donation efter död till följd av cirkulationsstillestånd framgångsrikt börjat introduceras i Sverige inleddes ett samarbetsprojekt mellan…

Läs mer

Arbetet med organ- och vävnadsdonation är ett långsiktigt arbete som inte i huvudsak präglas av nyheter. Men då och då inträffar saker som är väl värda att uppmärksamma! Ni kommer då att finna dessa i flödet på denna sida. Önskar du att vi lyfter fram någon specifik aktualitet så kontakta oss gärna!